Sitty je zasnoval in oblikoval Gigodesign, studio za industrijsko in grafično oblikovanje, spletne rešitve ter strateško načrtovanje. Deluje na področju razvoja novih izdelkov in izdelčnih skupin, identitetnih sistemov korporativnih, izdelčnih in storitvenih znamk ter komunikacij. Uspešno so realizirali prek 240 kompleksnih projektov pri več kot 60 naročnikih.
Prvo pilotsko postavitev je omogočilo mesto Ljubljana. Projekt Sitty je sofinanciralo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije.

Avtorji: Miha Klinar, Martin Šoštarič, Andraž Šapec / Gigodesign d.o.o.
Inženiring: Zdenko Savšek s sodelavci / Projektni biro Pirnar Savšek d.o.o.
Izvedba: Petrič d.o.o.