Pri projektiranju Sitty-ja smo upoštevali najvišje tehnološke, oblikovalske in varnostne standarde. Poleg ergonomije, zaščite pred vandalizmom in sodobnega oblikovanja smo veliko pozornosti namenili tudi prepoznavnaju funkcije s strani uporabnikov . Projekt je v pilotski fazi, razvoj novih izvedenk pa že poteka.